1. Are you ready for the Galaxy S20? Here is everything we know so far!

Discuss Poczta o2 by Wirtualna Polska Media S.A. on Android Forums.

Poczta o2 Forum

pl.wp.pocztao2

Poczta o2 to bezpłatna i łatwa w obsłudze aplikacja pocztowa. Przejrzysty układ i wygląd aplikacji pozwala sprawnie wykorzystywać wszystkie funkcjonalności Poczty o2. Teraz możesz błyskawicznie odbierać maile dzięki powiadomieniom push, czytać wiadomości i odpowiadać na nie w trybie online i offline, a także szybko przeszukać wszystkie foldery poczty. Aplikacja Poczta o2 to także: ✅ Segregatory – Twoje wiadomości są sortowane na kategorie (Oferty, Społeczności, Zakupy), dzięki czemu skrzynce odbiorczej panuje porządek ✅ Kontakty – w aplikacji masz dostęp do wszystkich adresów – zarówno ze skrzynki pocztowej, jak i z telefonu ✅ Galeria załączników – w łatwy sposób możesz odnaleźć, przejrzeć i udostępnić swoje pliki ✅ Konwersacje - wszystkie wiadomości o danym temacie znajdują się w jednej konwersacji, w porządku chronologicznym ✅ Fiszka płatności - zawiera najważniejsze informacje o Twojej fakturze, a za pomocą usługi Płacę z WP możesz szybko opłacić swoje rachunki z każdego miejsca na świecie. ✅ Fiszka przesyłkowa - pozwoli Ci w prosty sposób monitorować status Twojej przesyłki w Paczkomatach, wszystkie niezbędne informacje będą widoczne na głównym ekranie aplikacji, bez konieczności otwierania konkretnej wiadomości. ✅ Konta zewnętrzne - od teraz możesz podpiąć dowolne konto zewnętrzne przez pocztę o2 na komputerze. Dodane konto będzie widoczne w aplikacji jako jeden z folderów. Możesz dowolnie przenosić, usuwać i edytować maile między dodanymi kontami. Podepnij swoje konto WP, Gazeta, Onet, Gmail, Interia lub inne które posiadasz. Aplikacja Poczta o2 to bezpłatny i dedykowany klient dla usług pocztowych www.poczta.o2.pl Masz uwagi lub sugestię? Zapraszamy do kontaktu z nami, napisz na adres aplikacje-poczta@o2.pl

Mail o2 is a free and easy-to-use email application. The clear layout and appearance of the application allows for efficient use of all the functionality of Post o2.   Now you can instantly receive emails via push notifications, read messages and reply to online and offline, and quickly search all your mail folders.   Mail for o2 also:   ✅ binders - Your messages are sorted into categories (Travel, communities, shopping), so your inbox neat and tidy ✅ contacts - in your application you have access to all addresses - both from the mailbox, and the phone ✅ Gallery attachments - you can easily find, view and share your files ✅ Conversation - all messages about a given topic can be found in the same conversation, in chronological order ✅ The card payment - contains the most important information about your invoice, and by using Pay with WP can quickly pay their bills from anywhere in the world. ✅ Fiszka parcel post - will allow you to easily monitor the status of your shipment Paczkomaty, all the necessary information will appear on the main screen of the application, without opening a specific message. ✅ External Accounts - now you can hook up any external account by mail o2 on your computer. Added account will appear in the application as one of the folders. You can move, delete, and edit e-mails between the added accounts. Hook your account WP, Newspaper, Yahoo, Gmail, or other Interia have. Mail for o2 is free and a dedicated client for postal services www.poczta.o2.pl You have a comment or suggestion? We invite you to contact us, please email aplikacje-poczta@o2.pl
READ MORE
March 10, 2020
Last Updated
4.6
Rating
500K
Installs
 1. All | New | Hot
 2. Sort By:
  Title
  Last Message ↓
  1. There are no threads to display.

  Thread Display Options

  Loading...